Image
אוק 16, 2023

חרבות ברזל – עדכון לעסקים

לקוחות נכבדים

בימים טרופים אלה, משתנה שגרת חיינו ואנו נאלצים לסטות מהרגלינו פעם אחר פעם עקב המצב.
בשל כך, "בלינק מערכות בע"מ" מוציאה נייר הדרכה כללי המסכם את הנקודות הרלוונטיות כפי שאנו מכירים אותן כעת.

יובהר כי בשל הסיטואציה, ייתכנו שינויים ועדכונים וחשוב לברר את המצב העדכני לפני קבלת החלטה בנושא.

נושאים להתייחסות

 1. דיווחים לרשויות
 2. עבודה ועובדים
 3. פעילות שוטפת
 4. בנקים
 5. הטבות מהמדינה
 6. התארגנות כללית של עסקים
 1. דיווחים לרשויות:

הדיווח התקופתי לחודש ספטמבר 2023:

 • מע"מ – הדיווח והתשלום נדחו עד ה-26 באוקטובר.
 • מס הכנסה מקדמות – הדיווח והתשלום נדחו עד ה-26 באוקטובר.
 • מס הכנסה ניכויים – הדיווח והתשלום נדחו עד ה-26 באוקטובר.
 • ביטוח לאומי – הדיווח והתשלום נדחו עד ה-26 באוקטובר.

במקביל – לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת דוחות שיוגשו עד 23 בנובמבר 23 (הפרשי ריבית והצמדה יחויבו כרגיל)

במקרים מיוחדים ניתן יהיה לפנות לרשויות (בצירוף מסמכים מבססים) בבקשה לביטול הפרשי ההצמדה והרבית או לקבלת אורכה נוספת.

דוחות שנתיים תינתן אורכה גורפת בת חודש להגשת דוחות אלה  בתיאום עם המייצגים, ניתן לקבל אורכה נוספת.

הצהרות הון:

דוחות שנדרשו להגשה עד 1 בספטמבר 23 ואילך קיבלו אורכה גורפת עד תום שנת 2023.

בתיאום עם המייצגים, ניתן לקבל אורכה נוספת.

רשויות המסים וההוצאה לפועל הקפיאו את הליכי הגבייה והמימוש עד 20 באוקטובר 2023. המועד יעודכן בהתאם להתפתחויות.

חשוב לציין כי מדובר בעצירת הליכי הגבייה בלבד ולא בביטולם.

מלבד ההקלות לכלל הציבור, תיתן רשות המיסים סיוע פרטני למשרתי המילואים ולתושבי אזורי העימות הישיר (כפי שיוגדר מעת לעת) בנושא ארכות להגשת דיווחים ותשלום.

הסיוע הפרטני כאמור, יינתן באמצעות ערוצי התקשורת המקוונים: https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority/govil-landing-page

 • עבודה ועובדים:

כעיקרון, העבודה נמשכת כסדרה, בכפוף להנחיות הבטיחות של פיקוד העורף.

במקומות בהם פיקוד העורף הנחה שלא להגיע למקום העבודה:

 • עובדים שגויסו למילואים יקבלו את מלוא שכרם ללא קשר למצב.
 • עובדים גלובליים שנעדרו עקב המצב יקבלו את שכרם כרגיל.
 • עובדים שעתיים שנעדרו עקב המצב יקבלו את שכרם לפי ממוצע השעות שעבדו במהלך מחצית השנה שקדמה למלחמה.
 • פיצוי למעסיק: בהמשך, יפורסמו כללים והנחיות לגבי פיצוי למעסיקים בגין היעדרות העובדים כאמור לעיל.
 • חשוב לשמור תיעוד ומסמוך מלא לנוכחות והיעדרות העובדים כדי להקל על התהליך בהמשך.
 • לאור ניסיון העבר, חשוב לציין כי הגדרת הפיצוי והעברתו למעסיקים תארך זמן ומתכונתה אינה ידועה כעת.
 • יודגש כי בעת הזו עדיין אין הנחיות לפיצוי.

הנחיות לגבי כלל אזורי הארץ:

 • המעסיק רשאי להוציא את העובדים לחופשה כפויה לניצול ימי החופשה שצברו, עד שבעה (7) ימים.
 • ככלל , החוק אינו מחייב מעסיקים לשלם שכר לעובדים שבחרו שלא להגיע לעבודה במקרים בהם אין איסור לעבוד.
 • על סמך ניסיון העבר, הורים לילדים עד גיל 14 שנאלצו להישאר בבית עם ילדיהם (רק אחד מההורים) יקבלו את שכרם במלואו. לעת הזו טרם הוצאה הנחיה מדויקת בנושא.

ככלל, עובדים מוגנים מפיטורין, רק אם הנחיות פיקוד העורף אוסרות עליהם להגיע לעבודה.

 • פעילות שוטפת:

ככלל, פעילות העסקים נמשכת כרגיל אלא אם הוגדר אחרת בהנחיות פיקוד העורף.

 • בנקים:

שעות וימי פעילות הבנקים נותרו כשהיו. יחד עם זאת, הבנקים עובדים במתכונת מצומצמת ומגבילים משמעותית את קבלת הקהל.

על בסיס ניסיון העבר, הבנקים יוצאים עם תכניות להקלה ולתמיכה בעסקים עם התמשכות מצב המלחמה. בשלב זה טרם פורסמו תכניות באופן רשמי.

טוב יעשה כל בעל עסק המזהה קושי או לחץ תזרימי אם יפנה לבנק לפגישת היערכות בלי להמתין לפרסום תכניות התמיכה מהבנק.

 • הטבות מהמדינה:

על בסיס ניסיון העבר מפרסמת המדינה תכניות סיוע בערוצים שונים (תמיכה ישירה, פיצוי בגין סגירה, פיצוי בגין ירידה בפעילות, הלוואות בערבות המדינה וכיו"ב) בהיקפים משמעותיים.

בשלב זה טרם פורסמו תכניות הסיוע.

 • התארגנות כללית לעסקים באזור העימות ובכלל:

בימים האחרונים נאלצים בעלי עסקים להתמודד עם מטלות ניהול העסק השונות, וזאת במצב של היעדרות עובדים, קשיי גבייה, ירידה בהכנסות וחוסר ודאות. 

מה כן ניתן לעשות, וכבר כעת?

 1. הכרה בעסק שלכם כעסק חיוני:

צריך לפנות למל"ח (משק לשעת חירום) ולבקש הכרה כעסק חיוני או קיומי.

 • על מנת לתבוע פיצויים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, על העסק לפעול מישוב קו עימות. נסו לאגד כמה שיותר עסקים מאזורכם ופנו לאוצר בבקשה להכיר בישוב בו נמצא בית העסק שלכם כיישוב קו עימות.
 • יש להתכונן לתביעת פיצויים קבוצתית.
 • למרות ההקלה והדחייה הנקודתית של תשלומי הניכויים, יש להתארגן לתשלומם על ידי בקשה לפריסה ברשויות המס, פניה לבנקים לקבלת אשראי מוגדל ובקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה.
 • חוזים קיימים אשר קים ספק לעמידה בהם – יש לטפל לפני הגעה לעימות ותביעה.

הצטרפות מהירה לבלינק

הצטרפות לשירות
דילוג לתוכן