Image
יול 26, 2022
2 min read

אי תשלום ועד בית: מה עושים אם דייר לא משלם את דמי וועד הבית?

פעמים אנחנו מרגישים שהסכום שאנחנו מעבירים בכל חודש לועד הבית הוא תשלום שהיינו שמחים לוותר עליו, אף על פי שמדובר באחד התשלומים החשובים ביותר בחיי היום יום. תשלומי ועד בית מיועדים להוצאות כמו תיקוני אינסטלציה, ניקיון חדר המדרגות, תשלום חשבונות חשמל בחללים המשותפים ואחזקת המעלית.

על מי חלה חובת תשלום ועד בית?

נתחיל ונציין שתשלומי ועד בית הינם חובה לכל דייר המתגורר בבניין משותף. אי תשלום ועד בית מהווה הפרה של החוק וזאת ניתן למצוא בסעיף 58 לחוק המקרקעין, אשר קובע כי כל בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות האחזקה התקינה של מבנה המגורים על פי כל דין.

בהקשר זה חשוב לציין שבמרבית המקרים תחול חובת ההוצאות על מי שמתגורר בנכס בפועל. מכאן שגם דיירים המתגוררים בשכירות, מחויבים לשלם את דמי ועד הבית. במידה והמחזיק בנכס מתנגד לשלמו, תעבור החובה לבעל הדירה.

במקרים מסוימים, יהיו תשלומים נלווים לאחזקת צמחייה בקומת הכניסה, תשלום נוסף לגנן פרטי או אבזור המקלט המשותף. הוצאות אלו, הן בגדר “זכות” מאחר ואינן נכללות תחת אחזקת הבניין התקינה, ולכן ניתן להתנגד להן ולהוריד אותן מנתח ההוצאות המשותפות.

התנגדות דיירים

דמי הוועד נקבעים לרוב בתקנון הבית המשותף, ומחושבים לפי הערכת ההוצאות הקבועות וחלוקתם לתעריף אחיד בין הדיירים. במידה ואחד הדיירים סבור שמדובר בסכום גבוה מידי, ביכולתו לפנות לועד הבית ולערער על כך. לאורך אותו זמן, עדיין חלה  עליו חובת תשלום ועד הבית אלא אם הוחלט אחרת.

במידה וישנו סירוב לשלם את דמי ועד הבית , יכול הוועד לאחר בקשות חוזרות לפנות לדייר במכתב בקשה רשמי. אם זה לא מועיל, ניתן לפנות לפורטל בית משותף או לעורך דין פרטי.

אופן גביית החוב מדייר סרבן 

במקרים בהם דיירים מסרבים להשתתף בתשלומי ועד הבית גם לאחר מספר פניות, ישנם מספר צעדים שניתן לעשות על מנת לגבות את החוב.

 1.  
  1. פנייה לדייר – יש לבצע בירור הסיבות לסירובו לשלם, במידה ולאחר השיחה הדייר  עדיין מתבצר בעמדתו, יש להודיע לו כי צעד זה עשוי להוביל להליכים משפטיים כנגדו.
  1. מכתב התראה של ועד הבית – ניסוח והעברת מכתב התראה רשמי לבעל הדירה בנוגע לגובה החוב ומועד אחרון להסדרתו. מכתב זה, ישמש בעתיד כאסמכתא לניסיון ראשון להסדרת החוב בטרם הפנייה להליך משפטי.
  1. הגשת תביעה – פתיחה בהליכים משפטיים באמצעות הגשת תביעה רשמית למפקח על רישום המקרקעין על ידי אדם מנציגות הבניין המשותף.
  1. דיון משפטי – הבאת הטיעונים של הצדדים בפני המפקח על רישום המקרקעין.
  1. מימוש פסק הדין – במידה וניתן פסק דין המחייב את הדייר לשלם, ימומש פסק הדין במועדו לשם גביית החוב. במידה והדייר עדיין מסרב לשלם, באפשרותו של הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לשם מימוש פסק הדין.

הטיפול בדייר סרבן הוא לעולם לא פשוט, מדובר בשכן, אדם שאתם מחייכים אליו בחדר המדרגות, לכן תוכלו להעביר את הטיפול אלינו. אנחנו בבלינק מסייעים בליווי משפטי של ועד הבית אל מול דיירים סרבנים. פנו אלינו ונשמח לסייע לכם בכל שלב, כבר מהרגע הראשון. 

קישורים נוספים:

מערכת תשלומי ועד בית בכרטיס אשראי

 

תוכנה לניהול ועד בית

הצטרפות מהירה לבלינק

הצטרפות לשירות
דילוג לתוכן