Image
יול 26, 2022
2 דקות קריאה

במילים פשוטות : מהו חוק תשלום ועד בית ומה עיקרו?

תשלומי ועד בית, הם כל אותם סכומים סמליים המשולמים בידי הדיירים שעושים שימוש ברכוש המשותף. לא הרבה יודעים שלתשלומי ועד הבית קיים חוק תשלום ועד בית, שמוסדר באמצעות הוראותיהן של חוק  המקרקעין. במידה ואתם לא  בקיאים בשפה המשפטית, תרגמנו עבורכם את החוק.

מדוע גובים מאיתנו תשלום לועד הבית?

בכל בניין מגורים, ישנו חלל הנחשב לרכוש משותף בו נעשה שימוש תדיר של כלל הדיירים. רכוש זה עשוי להיות חדר המדרגות, תאורה, מקלט או גג ובבניינים חדשים גם מתקנים המיועדים לבילוי ופנאי כמו בריכה או חדר כושר. על מנת להימנע ממקרים בהם הנטל הכספי נופל על כתפיהם של חלק מהדיירים , בעוד שהשאר נהנים מתחזוקת הרכוש המשותף, ללא תשלום,  קיימים תשלומי ועד הבית.

הכספים שמגיעים לקופת הבניין, מיועדים להוצאות התפעול השוטף של המתקנים המשותפים ביניהם ניקיון הכניסה והמעלים, הוצאות חשמל בחדר במדרגות ובכניסה למבנה, תשלומים בעבור הסקה או הפעלת מעליות ותיקונים שוטפים. בתוך אלו, ייתכנו גם הוצאות חריגות וחד פעמיות כמו שיפוץ תיבות הדואר או צביעת קירות המבנה.

ומה אומר החוק?

חוק תשלום ועד בית  אינו נוגע לחוק בשם זה אלא לסעיפים מתוך חוק המקרקעין המסדיר את המערכת המשפטית הנוגעת לקניין אישי וקבוצתי. סעיפי החוק השונים נוגעים לחובתם של הדיירים להשתתף בהוצאות המשותפות, וכיצד ניתן לקבוע את היקף התשלום – אספת דיירים או תקנון מוסכם?

ההוראה המרכזית בעניין זה היא סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, הנוגעת לנשיאה משותפת בהוצאות, כלומר השתתפות של בעלי הדירה או השוכרים בהוצאות הנדרשות לניהולו ואחזקתו של החלל המשותף. לעיתים, שיעור השתתפות נקבע לרוב באופן סמלי ונחלק באופן שווה בין הדיירים השונים. במקרים אחרים, חישוב דמי הועד נעשה באמצעות חישוב חלקו היחסי של כל דייר בהתאם לשטח הדירה בה מתגורר.

איך נקבע ועד בית ומי חייב לשלם אותו?

את היקף התשלום ניתן לקבוע באמצעות תקנון הבית המשותף שמוסדר גם הוא  בחוק המקרקעין. אופן התשלום יכול להיעשות באופן חודשי או בהעברת סכום כסף בעבור שנה שלמה לקופת הבניין. קביעת היקפו יכול להיעשות גם באסיפה הכללית של דיירי הבניין וזאת בתנאי שכולם הסכימו לקבל את גובה התשלום.

חוק ועד בית מתייחס גם לסוגיית ההסכמה על שיעור התשלום ומגן על הדיירים מפני הטלת תשלומים בשיעורים גבוהים מהמוסכם. כמו כן, מסדיר חוק תשלום ועד בית גם את התשלומים שיכולים להיכלל במסגרת “ועד הבית” ואלו נוגעים רק להוצאות הנדרשות לתפעולו והחזקתו של הרכוש המשותף בבניין המגורים.

גם אם אחד הדיירים סבור שהסכום הדרוש גבוה באופן בלתי סביר, הוא לא יכול לסרב לשלם את דמי הועד. סירובו של דייר לשלם בניגוד לנקבע בתקנון, מהווה הפרה של החוק ומעמיד אותו בפני תביעת פיצויים מצד ועד הבית.

נתקלתם בדייר סרבן? לנו בבלינק יש ניסיון רב עם דיירים שמסרבים לשלם את דמי הועד. במסגרת השירותים שלנו, אנו מספקים ליווי מקצועי אל מול סרבני תשלום ועד בית. פנו אלינו ונשמח לסייע לכם באמצעות השירותים שאנו מספקים.

קישורים נוספים:

מערכת תשלומי ועד בית בכרטיס אשראי

תוכנה לניהול ועד בית

הצטרפות מהירה לבלינק

הצטרפות לשירות
דילוג לתוכן